O výstavě AMATÉR Jakuba Voseckého

Název výstavy Amatér je mnohoznačný. Odkazuje na umělcovy první kroky do neznáma i jeho odhodlání postupně se vymanit ze statutu amatéra, zároveň ale šibalsky poukazuje na inspiraci amatérskou pornografií. Pod názvem Amatér se ale skrývá ještě další význam. Slovo pochází z latinského amāre, a proto Amatér byl ve svém prvotním smyslu Milovníkem. A právě tím je i umělec, který vystavuje v plné nahotě nejen svou lásku k tvorbě jako takové, ale i k jejím subjektům – tedy k přírodě, člověku a jejich spojení.

Obrazy slouží jako Voseckého reflexe složitého vztahu člověka k jeho okolí i k vlastnímu nitru. Nahota v jeho dílech není samoúčelnou. Je symbolem ochoty se otevřít a navrátit se ke svým animálním kořenům, zároveň ale vyjadřuje i lidskou zranitelnost a křehkost v daném okamžiku. Schopnost uvolnit se ve své přirozenosti se vytratila stejně, jako byl zapomenut dávný význam slova Amatér.

Příroda a člověk se ve Voseckého dílech za použití různých výtvarných prostředků do sebe vstřebávají nebo jsou od sebe odděleny. Ústředními momenty jeho obrazů jsou právě kontrast a prolnutí. Kombinace konkrétního s nezřetelným, výrazného s tlumeným, linie a plochy, jemné textury s ostrými tahy sprejem. Hranice mezi hmotou a duší – mezi realitou a magií brutálně vystupuje, jen aby byla v příští chvíli setřena. Právě tyto prchavé a sotva postřehnutelné okamžiky zachycuje svým štětcem Jakub Vosecký. 

 „Moje práce je vlastně o člověku a přírodě a o našem nitru. My totiž, narozdíl od jinejch zvířat, nemáme jasno, kde přesně je to naše místo. V tý svý práci se tenhle rozkol snažím ukázat. Nahota je pojítko s naším zvířecím původem. Jako kdybys s těma hadrama odložil i tíhu společenskýho očekávání. Když jsi nahej, tak jsi zranitelnej, otevřenej, takže ty okolní vjemy tebou prostupujou mnohem intenzivněji. Je to magie.”

Jakub Vosecký (nar. 1991) je výtvarník a tatér pocházející z Říčan u Prahy. Po maturitě na místním gymnáziu pokračoval studiem na právnické fakultě v Praze a po třech rozpačitých ročnících v něm uzrálo rozhodnutí přesedlat na výtvarnou dráhu. Umění mu bylo vždy blízké. Zajímalo ho především tetování jakožto průsečík umění a řemesla. Začal navštěvovat kurzy figurální kresby na AVU a taky studovat grafický design na Prague College. Jedním z ústředních témat je pro něj člověk a jeho vztah k přírodě. Tvoří v rovině figurativní se zaměřením na malbu aktů a abstraktní, ve které pracuje s méně konvenčními technikami a materiály. Jeho abstraktní tvorba reflektuje zejména život v jeho protikladech. Aktuálně se věnuje jak tetování, tak malbě. 

Poster A1
kudyznudylogo